Nhật Ký Học Kỳ Quân Đội Archives - Page 4 of 4 - Học kỳ quân đội

Nhật Ký Học Kỳ Quân Đội

April 30, 2016

Câu chuyện Học Kỳ Quân Đội – Đỗ Văn Tùng

[Câu chuyện bây giờ mới kể] Đây là bạn Đỗ Văn Tùng, chiến sỹ nhí của Khóa 2, Học Kỳ Quân Đội 2015 do HanoiADC, Thành […]
April 30, 2016

Câu chuyện Học Kỳ Quân Đội số 2 – Mít và Mật

[Câu chuyện bây giờ mới kể] Ảnh dưới là 2 nữ chiến sỹ nhí Mít và Mật (Lê Quỳnh My và Lê Quỳnh Trang) của Học […]
//]]>