Nhật Ký Học Kỳ Quân Đội Archives - Page 3 of 4 - Học kỳ quân đội

Nhật Ký Học Kỳ Quân Đội

June 10, 2016

Ngày đầu tiên của Khóa 2 – Học kỳ quân đội 2016

Sáng ngày 10/6 tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên đã diễn ra Lễ xuất quân Học kỳ quân đội khóa 2 năm 2016 với […]
June 4, 2016

TÌNH ĐỒNG ĐỘI – TÌNH BẠN

Với Học kỳ quân đội, BTC luôn tổ chức để mỗi tiểu đội là một gia đình nhỏ trong đại gia đình Học kỳ quân đội. […]
May 29, 2016

Lễ xuất quân Khóa 1 – Học Kỳ Quân Đội 2016

Sáng 28/5, tại Nhà văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Hà Nội tổ chức lễ […]
May 28, 2016

Họp phụ huynh Khóa 1 – Học Kỳ Quân Đội 2016

[Hình ảnh buổi họp Phụ huynh khóa 1] Dưới đây là những hình ảnh buổi họp phụ huynh Học kỳ quân đội khóa 1 (từ 28/5-8/6/2016) […]
//]]>