Câu chuyện Học Kỳ Quân Đội số 6 - Những cái bắt tay khi chia xa - Học kỳ quân đội

Câu chuyện Học Kỳ Quân Đội số 6 – Những cái bắt tay khi chia xa

Lễ hội hoa đăng – Bài giảng cảm xúc tình yêu thương gia đình trong Học Kỳ Quân Đội
April 25, 2018
test
June 28, 2020

Kết thúc mỗi khoá Học Kỳ Quân Đội, khi các chiến sỹ nhí trở về với gia đình, nhìn những cái bắt tay của chiến sỹ nhí với những tình bạn mới – tình đồng chí mà BTC chúng tôi cảm thấy xúc động biết bao. 
Sau 10 ngày cùng nhau tại Học Kỳ Quân Đội, cùng ăn ngủ, cùng tập luyện, các bạn đã có những trải nghiệm cũng như tình bạn thật đẹp. Sẽ nhớ nhau nhiều khi vẫy chào nhau. Mong đó sẽ là hành trang kỷ niệm theo các bạn mãi sau này.
Hà Nội, tháng 6/2019

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//]]>